Hoàn thành kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2012

Hình trụ sở Công ty

Hình trụ sở Công ty

Được sự chỉ đạo của Chi bộ đảng ủy Công ty, Toàn thể Cán bộ công nhân viên công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 vượt trước 52 ngày.

Để ghi nhận thành tích của Công ty trong năm 2012, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã tặng cờ thi đua cho công ty

Tác giả bài viết: Nam Trung