Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc

Đồng chí Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 phương hướng năm 2013

Đồng chí Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 phương hướng năm 2013

Chiều 03/05/2013, Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường A2 Nhà khách T78- 145 Lý Chính Thắng, Quân3, TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của 45 cổ đông, sở hữu và đại diện 25.467.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số cổ phần đang lưu hành …
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Phan đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 định hướng năm 2013  Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thành kết quả hoạt động HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Chủ tịch Phạm Văn Thành khẳng định: “Trong năm qua, đứng trước những thách thức và khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, HĐQT và Ban điều hành Công ty vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu đã đề ra, nỗ lực không ngừng, và Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao sớm nhất so với các Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Trong năm 2013, chúng tôi dự kiến cổ tức chia bằng tiền với tỷ lệ thấp nhất là 6%. Chúng tôi luôn ghi nhận và cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông đã luôn đồng hành, chia sẻ trong suốt chặng đường vừa qua”. 
 • Đại hội đã thông qua các nội dung:
  • Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013
  • Kế hoạch lợi nhuận 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao   HĐQT & Ban kiểm soát năm 2013
  • Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2013
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều trong điều lệ
    Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử  HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. Kết quả nêu trong phần nghị quyết (Xem tại đây) 
     Trong phần thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành trả lời một cách thẳng thắn, phân tích cặn kẽ các vấn đề về tài chính, nhân sự,… 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Đồng chí Phạm Văn Thành điều khiển Đại Hội
Đồng chí Phạm Văn Thành - CTHĐQT Điều khiển Đại Hội
Đồng chí Nguyễn Văn Phan - TGĐ Công ty đọc báo cáo trước đại hội Đồng chí Nguyễn Văn Phan - TGĐ Công ty đọc báo cáo trước đại hội
Đồng chí Hoàng Đình Trí - UV HĐQT báo cáo trước Đại hộiĐồng chí Hoàng Đình Trí - UV HĐQT báo cáo trước Đại hội
Đồng chí Nguyễn Lập - PGĐ đọc báo cáo trước Đại hộiĐồng chí Nguyễn Lập - PGĐ đọc báo cáo trước Đại hội
HĐQT mới ra mắt đại hộiHĐQT mới ra mắt đại hội
Trao quà cho Ông Phạm Văn Thành - nguyên CT HĐQT vì những đóng góp cho Công ty
Trao quà cho Ông Phạm Văn Thành - nguyên CT HĐQT vì những đóng góp cho Công ty
Toàn cảnh Đại hộiToàn cảnh Đại hội

Tác giả bài viết: Trần Nam Trung

Nguồn tin: vrgbaoloc.com